วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนธัญวิทย์ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com